سه‌شنبه 28 دی 1400   13:03:19
1391/11/1 یکشنبه
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
>.


 • معرفی کتاب: «اسنادی از دولت‏های ازهاری و بختیار»

 • این کتاب شامل مدخل پژوهشی و 110 سند در 308 صفحه قطع وزیری می باشد که دربرگیرندة مجموعه اسنادی از صورت‏جلسات، مصوبات هیأت وزیران، اقدامات و عملکرد دو دولت آخر حکومت پهلوی یعنی دولت‏های ازهاری و بختیار است.  مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر کرد:
 • اسنادی از حزب مردم

 • این کتاب شامل 65 سند در 248 صفحه قطع وزیری می‏باشد که از میان اسناد نخست‏وزیری پهلوی دوم در آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تهیه و تدوین گردیده است.  مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر کرد:
 • : اسنادی از حزب ملیّون

 • این کتاب شامل 165 سند در 348 صفحه قطع وزیری می‏باشد که از میان اسناد نخست‏وزیری پهلوی دوم موجود در آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تهیه و تدوین گردیده است.  معرفی کتاب:
 • شعلة فروزان؛ اسنادی از جنبش جنگل

 • این کتاب شامل 25 سند در 157 صفحة قطع وزیری می باشد که دربرگیرندة اسناد نویافته از میان اسناد وزارت دربار تیمورتاش در آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری است که به مناسبت نخستین کنگرة ملی میرزاکوچک جنگلی فرصت انتشار یافته است.  معرفي كتاب:
 • «كتاب‏شناسي ميرزاكوچك جنگلي»، زير نظر محمد شيخان و شهريار مرادي دهقي، 1391

 • اين كتاب 294 صفحه اي، به مناسبت برگزاري نخستين كنگرة ملي بزرگداشت ميرزا كوچك جنگلي،تهيه و تنظيم و در قطع رقعي منتشر گرديده است. محتواي اين كتاب شامل كلية كتاب‏ها و مقالات منتشر شده دربارة ميرزاكوچك جنگلي و نهضت جنگل از زمان وقوع نضهت تاكنون مي‏باشد.


  ..
  .>.
  .
   

  یادداشت دکتر روحانی در روزنامه واشنگتن‌ پست:

  زمان تعامل سازنده فرا رسیده است

  تبيين جايگاه پژوهش در برنامه ها و سياستهاي دولت

  اين مقاله به تشريح جايگاه پژوهش­علمي­در دو سطح پژوهش­بنيادي و كاربردي(شامل ارزيابي آثار اجتماعي و پژوهش ارزشيابي) در نظام توسعۀ كشور به طور عام و برنامه­ها و اقدامات دولت به طور خاص مي­پردازد. با توجه به عدم شكل گيري درك مشترك از توسعه در سطح نظام توسعه­اي كشور، از لزوم انجام پژوهش­هاي بنيادي براي ايجاد پارادايم ايراني-اسلامي توسعه بحث مي­شود.

  نقش پژوهش در توانمندسازي دولت‌ها

  پژوهش تلاش فكري منظم، هدفمند و مبتني بر فرضيه است كه بايد به نتيجه‌اي مشخص و مفيد بينجامد و يافتة جديدي را به ادبيات تحقيق بيفزايد.
   
  ..
  >.
  ..
  >.
  ..
  .>.
  .

  اسنادی از حزب ملیّون

  این کتاب شامل 165 سند در 348 صفحه قطع وزیری می‏باشد که از میان اسناد نخست‏وزیری پهلوی دوم موجود در آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تهیه و تدوین گردیده است.

  اسنادي از حزب مردم، زير نظر محمد شيخان و شهريار مرادي دهقي، 1392

  اين كتاب شامل 65 سند در 248 صفحه قطع وزيري مي‏باشد كه از ميان اسناد نخست‏وزيري پهلوي دوم در آرشيو مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تهيه و تدوين گرديده است.

  خليج فارس؛ هويت و تاريخ به روايت اسناد

  اين كتاب پژوهشي است، شامل 129 سند در 352 صفحه كه از ميان اسناد متعلق به وزارت دربار پهلوي اول و نخست‏وزيري پهلوي دوم كه در آرشيو مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري موجود بوده، تهيه و تدوين و درقطع وزيري منتشر گرديده است.

  اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم (جلد 7)

  مركز پژوهش و اسناد معاونت ارتباطات و اطلاع‏رساني در ادامة انتشار اسناد مربوط به اشغال ايران در جنگ جهاني دوم، هفتمين جلد از اين اسناد را كه شامل 159 سند در 407 صفحه مي‏باشد، منتشر كرد.

  اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم(جلد ششم)

  اين اسناد گواهي بر حقانيت ملت ايران و صلح‌خواهي آنان در مقابل اشغالگري و ستيزه‌جويي برخي از دولت‌هاي غربي است. باشدكه اين مجموعه همچون ندايي از مظلوميت ملت ايران در گوش تاريخ باقي مانده و بر صحيفۀ روزگار به يادگار بماند.

  فدائيان اسلام

  اين اثر حاوي گزارش هايي است كه مأموران نظام حاكم درباره اين گروهي انقلابي به مقامات ذيربط گزارش داده اند. اين كتاب در 218 صفحه و در سال 1391 منتشر شده است.

  سلسله نشست هاي تخصصي پيرامون جنگ هاي جهاني اول و دوم

  اين كتاب دربرگيرنده مباحث مطرح شده در سلسله نشست هاي تخصصي پيرامون موضوع بررسي آثار و پيامدهاي ابعاد گوناگون دو جنگ جهاني در ايران است. اين اثر در 108 صفحه و در سال 1391 منتشر شده است.

  ايران و جنبش عدم تعهد به روايت اسناد از باندونگ تا تهران

  اين كتاب به مناسبت برگزاري شانزدهمين اجلاس سران كشورهاي غيرمتعهد در تهران و در 402 صفحه بوده و در سال 1391 منتشر شده است.

  اسنادي از دولت شهيد رجايي

  اين كتاب هر چند تمامي اسناد دولت شهيد رجايي را در بر نمي گيرد اما نمونه اي از مسائل و مشكلات در دوره نخست وزيري و مدت كوتاه رياست جمهوري و همچنين اهتمام او براي سازندگي و پيشرفت ايران اسلامي را نشان مي دهد.

  اسنادي از حزب ايران نوين

  اين كتاب كه اولين مجموعه از اسناد احزاب فرمايشي است. اين اثر بعد از پيشگفتار و مقدمه، شامل راهنماي اسناد، متن اسناد، تصاوير نمونه اسناد و نمايه است كه استفاده از كتاب را آسان مي نمايد. اين كتاب در 397 صفحه و در سال 1391 منتشر شده است.

  اسنادي از مهاجرت داخلي در ايران (1311-1357ﻫ.ش)

  اين اثر به ارائه مستندات ارزنده اي در خصوص امر مهاجرت از تاريخ 1311 تا 1375ﻫ.ش در ايران مي پردازد و در 603 صفحه و در سال 1390 منتشر شده است.

  اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم(جلد پنجم)

  اين مجموعه به ارائه اسنادي از بازداشت و تبعيد اتباع ايراني و در بعضي موارد غير ايراني در دوره جنگ جهاني دوم پرداخته است. اين اثر در 518 صفحه و در سال 1390 منتشر شده است.

  اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم(جلد چهارم)

  دراين اثر مستنداتي مبني بر مداخلات و تعديات اشغالگران در زير پا گذاشتن حاكميت و استقلال سياسي كشور و قتل و تجاوز به اتباع ايراني قابل رديابي است. اين اثر در 400صفحه و در سال 1390 تدوين و منتشر شده است.

  اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم(جلد سوم)

  اشغال ايران در جنگ جهاني دوم علاوه براينكه نقض بي طرفي و حاكميت ملي كشور بود، منجر به پيمان اتحادي ميان ايران و اشغالگران شد كه در سايه آن خسارات مادي و معنوي فراواني به كشور وارد گرديد. اين كتاب در 438 صفحه و در سال 1389 منتشر شده است.

  Documents on Invasion and Occupation of Iran by the Allied Forces during World War II

  اين مجموعه در برگيرنده اسنادي از اشغال ايران توسط متفقين در زمان جنگ جهاني دوم مي باشد. مانند اسنادي از نقض حاكميت ايران، دخالت و سانسور كردن مطبوعات و امور ارتباطي، دخالت در وضعيت گندم و جو، جاده ها، راه آهن و فرودگاه ها، قطع درختان، جنايت، تجاوز و بازداشت كردن، بلوكه كردن اموال و دارايي هاي تجار ايراني در بنادر و... كه مي تواند در پژوهش هاي تاريخي مورد استفاده محققان و علاقه مندان قرار گيرد. متن كتاب كاملاً به زبان انگليسي است كه در 456 صفحه همراه با تصاوير اسناد در سال 1390 منتشر شده است.

  - اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم(جلد دوم)

  اين اثر در برگيرنده اسنادي از اشغال ايران توسط متفقين در زمان جنگ جهاني دوم مي باشد. اين اثر در 422 صفحه و در سال 1389 منتشر شده است.

  اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم(جلد اول)

  اين اثر در برگيرنده اسنادي از اشغال ايران توسط متفقين در زمان جنگ جهاني دوم مي باشد. اين اثر در سال 1389 و در 446 صفحه منتشر شده است.

  آژانس بين المللي انرژي اتمي و حقانيت ايران در برنامه صلح آميز هسته اي به روايت اسناد

  اين اثر براي ارائه درك بهتري از روابط ايران و آژانس، تهيه شده است. شيوه تدوين مطالب در اين مجموعه بر مبناي اجلاس هاي شوراي حكام قرار گرفته است. بدين صورت كه در هر اجلاس اسناد مرتبط با موضوع هسته اي كه در آن اجلاس موجود بوده، آورده شده است، به گونه اي كه مطالعه آنها درك صحيحي از موضوع و تحولات زماني مربوطه ايجاد مي نمايد. همچنين براي درك فضاي حاكم بر هر اجلاس، تحولات عمده در آن مقطع به عنوان پيش درآمد هر فصل و قبل از ورود به اسناد هر اجلاس، به رشته تحرير درآمده است.اين كتاب در 836 صفحه و در سال 1388 گردآوري و تدوين شده است.
  ..
  .>.
  .

  29 اسفند 1329

  ملي شدن صنعت نفت ايران. .نهضت ملي شدن نفت نامي است كه بر دوره اوج‌گيري مبارزات مردم ايران براي ملي كردن صنعت نفت ايران گذارده شده‌است.

  24 اسفند 1363

  انفجار بمب در مراسم نماز جمعه تهران توسط منافقين. .در اين جنايت 14 نفر شهيد و 88 نفر مجروح شدند.

  29 اسفند 1341

  تاكيد امام خميني بر عزاي ملي در نوروز 1342. .حضرت امام طي نشست هفتگي با مراجع و علماي قم، خواهان در پيش گرفتن سياست مشترك عليه رژيم شده و پيشنهاد دادند كه در اعتراض به اعمال رژيم، نوروز 1342 عزاي عموي اعلام شود.

  23 اسفند 1340

  ارتحال آيت‌الله كاشاني. .آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني در سال 1364 شمسي، در خانواده‌اي روحاني در تهران قم به عرصه وجود نهاد.

  25 اسفند 1366

  بمباران شيميايي حلبچه توسط رژيم بعث عراق. .انعكاس صحنه‏هاي دلخراش قربانيان گازهاي سمّي حلبچه در سراسر جهان، موقعيت بين‏المللي رژيم عراق و حاميان وي را بسيار تضعيف نمود.

  25 اسفند 1373

  ارتحال حجت‌الاسلام سيد احمد خميني. .مرحوم حجت‌الاسلام سيد احمد خميني در 24 اسفند 1324 در قم پا به عرصه وجود نهاد،‌دوره‌هاي تحصيل ابتدايي و متوسطه را در قم به پايان رساند. سالهاي پاياني دوره دبيرستان او مصادف با قيام 15 خرداد شد.

  16اسفند 1329

  اعدام انقلابي سپهبد رزم‏آرا توسط فدائيان اسلام. .اعدام انقلابي وي در واقع هشداري به برخي نمايندگان مجلس شانزدهم بود كه به دليل وابستگي به انگليس، مانع از ملي شدن صنعت نفت در ايران مي‏شدند.

  14 اسفند 1357

  تاسيس كميته امداد امام خميني. .سابقه كميته امداد،‌ به سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي باز مي‌گردد كه تعدادي از انقلابيون از طرف امام ماموريت پيدا كردند كه به خانواده‌هاي زندانيان، نيازمندان و مبارزين رسيدگي كنند.

  10 اسفند 1357

  مراجعت امام به قم. . امام در خانه خود در محلۀ «يخچال قاضى» كه قبل از دوران تبعيد در آن مى‏زيستند، ساكن شدند.

  1 اسفند 1364

  شهادت آيت الله محلاتي ايشان در دوره دفاع مقدس نقش ارزنده‌اي ايفا نموده و سرانجام مزد مجاهدت هاي خود را با شهادت خود گرفتند.

  8 اسفند 1365

  شهادت حسين خرازي ايشان در دوره دفاع مقدس نقش ارزنده‌اي ايفا نموده و سرانجام مزد مجاهدت هاي خود را با شهادت خود گرفتند.

  3 اسفند 1299

  كودتاي سوم اسفند توسط رضاخان
  ..
  ..
  .
  بيشتر
  ..
  ..
  .
  بيشتر
  ..
  ..
  .
  بيشتر
  ..