پنجشنبه 21 فروردين 1399   18:39:11
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
مركز پژوهش و اسناد به زودي منتشر خواهد كرد

جلد هفتم از مجموعه كتاب هاي اسنادي از اشغال ايران در جنگ جهاني دوم با موضوع سانسور مطبوعات، بازداشت شدگان، جابجايي نيروها و... كه رفتارهاي متفقين را كه نشاني جز اشغال و اشغالگري نداشت و اسنادي از چگونگي اين اتفاقات را ارائه ميدهد.


 
خلاصه
 
در جنگ جهاني دوم با آن كه اشغال ايران بعدها عنوان اتحاد گرفت، اما در ساية همين عنوان بسياري از سياست‏ها و اقدامات دوران اشغال اعمال گرديد. اشغالگران بر مبناي فصل سوم پيمان اتحاد كه به انگلستان و شوروي در استفاده از «جميع وسايل ارتباطي» در خاك ايران «حق غيرمحدود» مي‏داد، تمامي امكانات مادي كشور را در اختيار گرفتند. اين امكانات «راه‏آهن و راهها و رودخانه‏ها و ميدان‏هاي هواپيمايي و بنادر و لوله‏هاي نفت و تأسيسات تلفني و تلگرافي و بي‏سيم» را در بر مي‏گرفت. متفقين در بندي ديگر از اين فصل علاوه بر تسلط بر امكانات كشور، اين حق را براي خود قائل بودند كه «هرگونه عمليات سانسوري» در مورد وسايل ارتباطي اعمال نمايند. فصل چهارم هم به نوعي ديگر بر اشغال كشور صحه مي‏گذاشت و تأكيد داشت «دول متحده مي‏توانند در خاك ايران قواي زميني و دريايي و هوايي به عده[اي] كه لازم بدانند، نگاه دارند و تا جايي كه مقتضيات استراتژيك اجازه بدهد، نقاطي كه اين قوا آنجا نگاه داشته خواهند شد، با موافقت دولت ايران تعيين خواهد شد.» نكتة جالب آن كه اشغالگران خود با توجه به ادعاها و مطالبات زياده‏خواهانه‏اي كه از ايرانيان داشتند، سعي مي‏كردند اقدامات خود را از لفظ اشغال بري سازند. از همين رو در همان فصل چهارم حضور قواي خود را اين‏گونه توجيه مي‏كردند: «مسلّم است كه حضور اين قوا در خاك ايران اشغال نظامي نخواهد بود و مزاحمت آنها با ادارات و قواي تأمينية ايران و زندگاني اقتصادي كشور و رفت و آمد عادي سكنه و اجراي قوانين و مقررات ايران هر قدر ممكن باشد، كمتر مزاحمت خواهند نمود.»
رفتارهاي متفقين اما نشاني جز اشغال و اشغالگري نداشت و اسناد مجموعة حاضر نشان مي‏دهد در امور گوناگون چگونه آنان حاكميت ملي كشور را زير پا گذاشتند.
 

 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..