سه‌شنبه 16 آذر 1400   21:10:15
1391/11/1 یکشنبه
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
معرفي كتاب:
«كتاب‏شناسي ميرزاكوچك جنگلي»، زير نظر محمد شيخان و شهريار مرادي دهقي، 1391

اين كتاب 294 صفحه اي، به مناسبت برگزاري نخستين كنگرة ملي بزرگداشت ميرزا كوچك جنگلي،تهيه و تنظيم و در قطع رقعي منتشر گرديده است. محتواي اين كتاب شامل كلية كتاب‏ها و مقالات منتشر شده دربارة ميرزاكوچك جنگلي و نهضت جنگل از زمان وقوع نضهت تاكنون مي‏باشد.

اين كتاب 294 صفحه اي، به مناسبت برگزاري نخستين كنگرة ملي بزرگداشت ميرزا كوچك جنگلي،تهيه و تنظيم و در قطع رقعي منتشر گرديده است. محتواي اين كتاب شامل كلية كتاب‏ها و مقالات منتشر شده دربارة ميرزاكوچك جنگلي و نهضت جنگل از زمان وقوع نضهت تاكنون مي‏باشد. در اين اثر اطلاعات كتاب شناختي به شيوه اي علمي، مستندسازي و سپس با استفاده از نمايه ها، امكان بازيابي از طريق نام پديدآور، عناوين كتب و مقالات، ناشر و مداخل مادر فراهم شده است.بي ترديد تهيه و تنظيم چنين اثري در مورد يك موضوع تاريخي، حاكي از اهميت و بزرگي آن موضوع در تاريخ گذشته و اهميت آن در حال حاضر مي‏باشد.
آقاي محمد شيخان معاون اطلاعات و اطلاع رساني در پيشگفتار اين كتاب، حجم انبوه كتابه ا و مقالات چه در دوره پيش از انقلاب اسلامي و چه پس از آن را نشان از جايگاه ميرزا كوچك جنگلي در تاريخ معاصر ايران و تاثير او در تحولات و انديشه ضد استبدادي و ضد استعماري ايرانيان مي داند كه لازم است آثار منتشره بازشناسي و مورد مطالعه قرار گيرد.
در مقدمه كتاب نيز آقاي شهريار مرادي، سرپرست مركز پژوهش و اسناد، درباره اهميت كاربردي اين كتاب چنين اظهار داشته است: « در واقع كتابشناسي ها، آثار مرجعي هستند كه به معرفي آثار چاپ شده اعم از كتاب و مقاله در يك موضوع مي پردازند. بدون شك تحقيقات دقيق و همه جانبه، جز با اطلاع از كليه دستاوردهاي مطالعاتي گذشته ميسر نمي باشد و كتابشناسي نيز وسيله اي مناسب براي اين اطلاع رساني است تا محققين با رجوع به آن مسير فعاليت علمي خود را روشن نموده و از دستاوردهاي علمي ديگران نيز به نحو مطلوب بهره مند گردند.»
در مقدمة كتاب دربارة اهميت كاربردي اين كتاب آمده است: «در واقع كتابشناسيها، آثار مرجعي هستند كه به معرفي آثار چاپ شده اعم از كتاب و مقاله در يك موضوع مي‌پردازند. بدون شك تحقيقات دقيق و همه‏جانبه، جز با اطلاع از كلية دستاوردهاي مطالعاتي گذشته ميسر نميباشد و كتابشناسي نيز وسيلهاي مناسب براي اين اطلاعرساني است تا محققين با رجوع به آن مسير فعاليت علمي خود را روشن نموده و از دستاوردهاي علمي ديگران نيز به نحو مطلوب بهرهمند گردند.»


 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..