سه‌شنبه 16 آذر 1400   22:46:58
1391/11/1 یکشنبه
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری منتشر کرد:
اسنادی از حزب مردم

این کتاب شامل 65 سند در 248 صفحه قطع وزیری می‏باشد که از میان اسناد نخست‏وزیری پهلوی دوم در آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تهیه و تدوین گردیده است.

بسمه‏تعالی

 اسنادی از حزب مردم

این کتاب شامل 65 سند در 248 صفحه قطع وزیری می‏باشد که از میان اسناد نخست‏وزیری پهلوی دوم در آرشیو مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری تهیه و تدوین گردیده است.
این اسناد دربرگیرندة موضوعاتی چون: گزارش‏هایی در مورد تشکیل شعبات حزب در استان‏ها و شهرستان‏های مختلف، بازتاب‏های تأسیس شعبات حزب در برخی مناطق کشور، فعالیت‏های کارگری حزب، مواضع حزب در قبال مسائل داخلی و بین‏المللی ، وضعیت کاندیداها و فعالیت‏های انتخاباتی حزب برای بیستمین دورة انتخابات مجلس شورای ملی می باشد.
آقای محمد شیخان، معاون ارتباطات و اطلاع‏رسانی دفتر رئیس جمهور در پیشگفتار کتاب حاضر دربارة اهمیت اسناد گردآمده در این اثر می‏نویسد: « شاه برای مشروعیت‌زایی، احزابی ایجاد ‌کرد تا شاید از طریق آنها هم بتواند ناراضیان را به سکوت وادارد و هم آن‌که از دوام دیکتاتوری خود خیالی آسوده داشته باشد. حزب مردم به رهبری امیراسدالله عَلَم با چنین بینشی تأسیس شد. حزبی که قرار بود در نمایش‌حزبی شاه، نقش اقلیت مخالف دولت مستقر با نخست‏وزیری منوچهر اقبال را ایفا کند. در این نمایش، حزب مردم شعارهای چپ در حمایت از کارگران سر می‌داد و بهبود وضعیت آنان را خواستار بود. در این باره برخی از اعضای سابق حزب توده هم همراه و همکار علم بودند. و نهایت این نمایش‌ حزبی هم انتخابات پرتخلف و تقّلب دورة بیستم مجلس‌شورای‌ ملی بود که کار بدانجا رسید که صدای اعتراض همگان را بلند کرد. سرانجام محمدرضا نیز مجبور شد مجلس برآمده از چنین انتخاباتی را منحل کند».
آقای شهریار مرادی، سرپرست مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری نیز در تشریح و تبیین اهمیت اسناد حاضر به زوایای دیگری علاوه بر مطالب یادشده عقیده دارد: «سیستم دوحزبی نمایشی بود که اکثریت مردمان از آن برکنار بوده و تنها عده‏ای برای رسیدن به مناصب دولتی در آن شرکت داشتند. قضاوت واقعی در این باره را می‏توان از قلم نویسندة روزنامة کریستین ساینس مانیتور دریافت کرد که می‌نویسد: «چون شاه ایران...فقط به احزاب فرمایشی اجازة فعالیت می‌دهد، میدان عمل سیاسی در ایران محدود می‌باشد.». وی می‏افزاید: «تجربة حزب مردم و ملیون تنها نتیجه‏ای که برای رژیم پهلوی داشت، برگی دیگر از ساختار معیوب آن را به نمایش گذاشت. ساختاری که در ژست‌های دموکراتیک خود نیز جز رسوایی ثمری نداشت. کتاب حاضر روایتی مستند و غیرقابل خدشه از این وضعیت است. وضعیتی که در نهایت چندان به شکاف میان ملت و رژیم دامن زد که جز با سقوط رژیم پهلوی چاره‌ای باقی نماند. امید آن که این مجموعه در بازشناسی تاریخ احزاب سیاسی در ایران و ریشه‏یابی سقوط رژیم پهلوی توسط انقلاب اسلامی مردم شریف ایران و به رهبری بزرگ مرد تاریخ این مرز و بوم حضرت امام خمینی (ره)، مؤثر و مفید باشد».


 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..