پنجشنبه 14 اسفند 1399   12:59:55
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
آقاي محمدعلي زهره‌اي
بدون پژوهش تصميم نگيريم


بسمه تعاليآموزش و پژوهش، راهبردي كلان براي كاربردي سازي نوآوري و فناوري در راستاي توسعه و پيشرفت كشورهاست. توليد پژوهش محور با اتكاي با توسعه دانش بنيان رهيافتي حياتي در عصر اطلاعات و ارتباطات به شمار مي‌رود. ضرورت و اهميت پژوهش همواره در بيانات راهبردي رهبر معظم انقلاب اسلامي و سخنان رياست محترم جمهوري بازتاب يافته، و مورد توجه مؤكد دولت بوده است. به بهانه هفته پژوهش گفت و گويي با آقاي محمدعلي زهره‌اي معاون محترم پشتيبانيو تحول اداري انجام داده‌ايم كه مشروح آن در ادامه مي‌يابد.
1. به نظر جناب‌عالي پژوهش در عرصه امور اجرايي چه كاربردهايي دارد؟
پژوهش در امور اجرايي اهميت به سززايي دارد. چنان كه با انجام پژوهش مي‌توان علاوه بر صرفه جويي در هزينه‌هاي جاري، امور اجرايي را در مجراي اصلي خود قرار اده، واز اتلاف وقت و هزينه جلوگيري نمود. تطبيق نگرش و تلاش براي كاربردي سازي پژوهش، رسالت مجريان امور براي پاسخگوي به واست و مطالبات مخاطبان است. عدم پايه گذاري بخش‌هاي پژوهش از مسئله يابي تا كربردي سازي به صورت عملي و كاربردي سبب ضعف در اجراي طرح‌ها مي‌شود كه يان امر بايد بيش از پيش مورد توجه و اصلاح قرار گيرد، تا امكان مشاهده نتايج پژوهش‌ها در برنامه‌ريزي‌ها و امور اجرايي فراهم شود. فراهم شود. البته تخصيص نيم درصد از اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي به امور پژوهشي مي‌تواند پويايي خاصي به تحقيق و پژوهش بدهد
2. نهاد رياست جمهوري چه اقدامات و سياست‌‌هايي براي فضاي پژوهش توليد محور فراهم نموده است؟
نهاد رياست جمهوري در راستاي عملياتي ساختن رهنمودهاي عالمانه و ارشادهاي داهيانه مقام معظم رهبري و گفتما متعالي دولت خدمتگزار كوشيده است بستر و زمينه پژوهش توليد محور را به گونه‌اي كاربردي و فارغ زا بروكراسي اداري فراهم نمايد. وجود انگيزه معنوي در نهاد در راستاي انجام پژوهش‌ها و همچنين تلاش در بالا بردن دقت و استفاده از توان و ظرفيت‌ها سبب رشد محسوس انجام طرح‌هاي پژوهشي شده است.
3. نهاد رياسات جمهوري تا به حال چه راهكارهايي براي حمايت از كارمندان پژوهشگر انديشده است؟
نهاد رياست جمهوري با نيازسنجي فعاليت‌هاي علمي و تحقيقاتي در قالب اولويت‌هاي پژوهشي تلاش نموده است تا ضمن بهبود وتقويت روحيه پژوهشگري در بين همكاران، از كارمندان پژوهشگر نيز حمايت نمايد. حمايت از تحقيقات به صورت تخصصي و كاربردي به شيوه صحيح، اصولي و كاربردي و دريافت اطلاعات و منابع جديد رهيافتي در راستاي نهادينه سازي گفتمان پژوهش در نهاد است. برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي پژوهشي در قالب سياست‌هاي دولت، ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي پژوهشگران و علاقمندان به فعايلت‌هاي پژوهشي، مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه و همچنين تعامل با نهادها و مؤسسات به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي و آموزشي و تحقيقاتي وبرنامه‌ريزي جهت استفاده همكاران بخش ديگري از فعاليت‌هاي نهاد رياست جمهوري است.
4. حضرت عالي كارنامه پژوهشي نهاد رياست جمهوري و واحد تحت مديريت خودتان را در دولت‌هاي نهم ودهم چگونه ارزيابي مي‌فرماييد؟
معاونت پشتيبانيو تحول اداري در راستاي اهداف و اصول كلي نهاد رياست جمهوري در دولت‌هاي نهم و دهم كوشيده است با حمايت مثبت ومؤثر از طرح‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي زمينه ارتقاي سطح تعامل با مركز علمي و پژوهشي را فراهم آورد. گستره همكاي و ههمياري و افزايش ظرفيت‌ها وتوانمندي‌ها با رويكرد تحقق اهداف عالي انقلاب فرهنگي، سند چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران و سند چشم‌انداز 20 ساله در افق 1404 مي‌باشد.
5. به نظر شما معاونت پشتيباني و تحول اداري نهاد چه نوع تعاملي مي‌تواند با مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري به عنوان مسئول تدوين آراء و انديشه‌هاي رئيس جمهور داشته باشد؟
معاونت پشتيباني و تحول اداري همواره خود را متعهد به پيشبرد اهداف و آرمان‌هاي متعالي دولت خدمتگزار دانسته وكوشيده است با تعامل بين بخشي زمينه هم افزايي اقدامات صورت پذيرفته در مجموعه نهاد رياست جمهوري را فراهم آورد. اين معاونت با رويكرد فرابخشي گفتمان علم تا عمل را محقق نموده، تا هر تصميمي با پژوهش به انجام رسد.


 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..