سه‌شنبه 16 آذر 1400   22:40:16
1391/11/1 یکشنبه
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
اسنادي از حزب مردم، زير نظر محمد شيخان و شهريار مرادي دهقي، 1392

اين كتاب شامل 65 سند در 248 صفحه قطع وزيري مي‏باشد كه از ميان اسناد نخست‏وزيري پهلوي دوم در آرشيو مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تهيه و تدوين گرديده است.

بسمه‏تعالي

معرفي كتاب: اسنادي از حزب مردم، زير نظر محمد شيخان و شهريار مرادي دهقي، 1392.

اين كتاب شامل 65 سند در 248 صفحه قطع وزيري مي‏باشد كه از ميان اسناد نخست‏وزيري پهلوي دوم در آرشيو مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تهيه و تدوين گرديده است.
اين اسناد دربرگيرندة موضوعاتي چون: گزارش‏هايي در مورد تشكيل شعبات حزب در استان‏ها و شهرستان‏هاي مختلف، بازتاب‏هاي تأسيس شعبات حزب در برخي مناطق كشور، فعاليت‏هاي كارگري حزب، مواضع حزب در قبال مسائل داخلي و بين‏المللي ، وضعيت كانديداها و فعاليت‏هاي انتخاباتي حزب براي بيستمين دورة انتخابات مجلس شوراي ملي مي باشد.
آقاي محمد شيخان، معاون ارتباطات و اطلاع‏رساني دفتر رئيس جمهور در پيشگفتار كتاب حاضر دربارة اهميت اسناد گردآمده در اين اثر مي‏نويسد: « شاه براي مشروعيت‌زايي، احزابي ايجاد ‌كرد تا شايد از طريق آنها هم بتواند ناراضيان را به سكوت وادارد و هم آن‌كه از دوام ديكتاتوري خود خيالي آسوده داشته باشد. حزب مردم به رهبري اميراسدالله عَلَم با چنين بينشي تأسيس شد. حزبي كه قرار بود در نمايش‌حزبي شاه، نقش اقليت مخالف دولت مستقر با نخست‏وزيري منوچهر اقبال را ايفا كند. در اين نمايش، حزب مردم شعارهاي چپ در حمايت از كارگران سر مي‌داد و بهبود وضعيت آنان را خواستار بود. در اين باره برخي از اعضاي سابق حزب توده هم همراه و همكار علم بودند. و نهايت اين نمايش‌ حزبي هم انتخابات پرتخلف و تقّلب دورة بيستم مجلس‌شوراي‌ ملي بود كه كار بدانجا رسيد كه صداي اعتراض همگان را بلند كرد. سرانجام محمدرضا نيز مجبور شد مجلس برآمده از چنين انتخاباتي را منحل كند».
آقاي شهريار مرادي، سرپرست مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري نيز در تشريح و تبيين اهميت اسناد حاضر به زواياي ديگري علاوه بر مطالب يادشده عقيده دارد: «سيستم دوحزبي نمايشي بود كه اكثريت مردمان از آن بركنار بوده و تنها عده‏اي براي رسيدن به مناصب دولتي در آن شركت داشتند. قضاوت واقعي در اين باره را مي‏توان از قلم نويسندة روزنامة كريستين ساينس مانيتور دريافت كرد كه مي‌نويسد: «چون شاه ايران...فقط به احزاب فرمايشي اجازة فعاليت مي‌دهد، ميدان عمل سياسي در ايران محدود مي‌باشد.». وي مي‏افزايد: «تجربة حزب مردم و مليون تنها نتيجه‏اي كه براي رژيم پهلوي داشت، برگي ديگر از ساختار معيوب آن را به نمايش گذاشت. ساختاري كه در ژست‌هاي دموكراتيك خود نيز جز رسوايي ثمري نداشت. كتاب حاضر روايتي مستند و غيرقابل خدشه از اين وضعيت است. وضعيتي كه در نهايت چندان به شكاف ميان ملت و رژيم دامن زد كه جز با سقوط رژيم پهلوي چاره‌اي باقي نماند. اميد آن كه اين مجموعه در بازشناسي تاريخ احزاب سياسي در ايران و ريشه‏يابي سقوط رژيم پهلوي توسط انقلاب اسلامي مردم شريف ايران و به رهبري بزرگ مرد تاريخ اين مرز و بوم حضرت امام خميني (ره)، مؤثر و مفيد باشد».


 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..