سه‌شنبه 16 آذر 1400   22:19:04
1391/11/1 یکشنبه
            امام موسی کاظم (ع  ) میفرمایند:شیعه ما تنها کسى است که تقوا پیشه و مطیع خداوند باشد.                    
     
 
3 اسفند 1299

كودتاي سوم اسفند توسط رضاخان
انگليسي‏ها پس از جنگ جهاني اول به اين نتيجه رسيدند كه جهت دستيابي بيشتر به منابع ايران، به ناچار بايد كودتايي در ايران انجام دهند تا حكومت سرسپرده‏اي را بر سر كار آورند. در اين راستا آنان دو مهره وابسته سياسي و نظامي نياز داشتند كه از اين ميان سيدضياءالدين طباطبايي را به عنوان چهره سياسي، و رضاخان پهلوي را به عنوان چهره نظامي برگزيدند. قبل از كودتا، رضاخان توافق كرد كه پس از فتح تهران توسط نيروهاي قزاق، مقام نخست‏وزيري به سيدضياءالدين سپرده شود. سرانجام در اوايل اسفند 1299ش، قواي قزاق به فرماندهي رضا خان از قزوين به سوي تهران حركت كردند و بدون هيچگونه مشكل جدي، در سوم اسفند، تهران را تصرف نمودند. احمدشاه قاجار از روي ترس و ناچاري، بدون هيچ واكنش جدي، رضاخان را به عنوان فرمانده كل قوا و همدست وي، سيدضياءالدين طباطبايي را به سمت نخست وزيري منصوب كرد. در اين ميان رضاخان به دليل فرمانبرداري از دولت انگليس و نيز سركوب جنبش‏هاي آزادي‏خواهانه مردم ايران، به عنوان عاملي جهت تمركز قدرت در كشور و حفظ منافع نامشروع انگليس، مورد حمايت شديد اين كشور بود. چهار سال بعد، رضاخان به پادشاهي ايران رسيد و تا سال 1320 ش، مستبدانه از منافع انگليس در ايران حمايت و حراست كرد. اما در جريان جنگ جهاني دوم، به دليل گرايش رضاخان به آلمان، انگليس وي را از پادشاهي خلع و تبعيد كرد.رضا خان ميرپنج فرزند عباسقلي خان سواد كوهي معروف به "داداش بيك" در بيست و دو سالگي به سلك نيروهاي قزاق در آمد ودر اين مسير پيشرفت كرد. او در بيست سال آينده دوره هاي مختلف نظامي را تا فرماندهي هنگ قزاقخانه (آترياد) همدان طي كرد. در سوم اسفند سال 1299 هجري شمسي واحدهاي قزاق مقيم قزوين به فرماندهي رضاخان مير پنج وارد تهران شدند. كودتاي سوم اسفند 1299 با توجه به تاثيرات فراوان آن بر حيات سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي ايران واقعه اي مهم و در خور توجه است. انگليسي ها براي اجراي نقشه اي كه كشيده بودند به دو چهره سياسي و نظامي احتياج داشتند و سرانجام در اين ميان سيد ضياء الدين طباطبايي مدير روزنامه رعد و رضاخان ميرپنج را براي اين كار برگزيدند. رضاخان سوادكوهي كه چند سال قبل توسط اردشير جي به عوامل انگلستان ملحق شده بود به عنوان عامل نظامي كودتا به ژنرال "آيرون سايد" معرفي شد. در اين ميان با كمك بانك شاهنشاهي و همكاري نظامي كلنل اسمايس، كاظم خان سياح مسعود خان كيهان، قواي نظامي و قزاق سازماندهي شده و شرايط براي انجام كودتا و اشغال تهران فراهم شد. رضا خان در بهمن ماه همان سال در ملاقاتي با آيرون سايد توافق كرده بود كه پس از فتح تهران توسط نيروهاي قزاق مقام نخست وزيري به سيد ضياء الدين طباطبايي سپرده شود. براي اينكه رضا خان اطمينان حاصل كند كه در تصرف تهران مشكلاتي وجود نخواهد داشت ژنرال انگليسي به او اعلام كرد كه احمد شاه در جريان اين اقدام قرار دارد و نورمن سفير انگلستان در تهران مشكلات احتمالي را مرتفع خواهد كرد. سرانجام در شب سوم اسفند 1299 كودتاچيان وارد تهران شده و نقاط حساس شهر را به اشغال خود درآوردند. با فتح تهران حكومت به دست كودتاچيان افتاد. فرداي همان روز سيد ضياء‏الدين طياطبايي به عنوان نخست وزير رسما زمام امور را در دست گرفت. پست حساس وزارت جنگ با اندكي كشمكش در اختيار رضاخان سردار سپه قرارگرفت. پس از آن احمدشاه قاجار حكم رياست الوزرايي سيد ضياءالدين طباطبايي يزدي و سرداري سپه ژنرال رضاخان را صادر كرد. سيد ضياء الدين پس از دست گرفتن قدرت بسياري از شخصيت هاي سياسي را دستگير و به زندان افكند. از جمله اين شخصيت ها آيت الله مدرس بود. سيد ضياء الدين چند روز پس از كودتا به حضور احمد شاه رفت و شاه كه نسبت به جان خود به شدت بيم داشت وي را به عنوان نخست وزير كابينه جديد معرفي نمود. كابينه سيد ضياء عملا وظيفه يك محلل براي ورود كابينه رضا خان را ايفا نمود. پس از چندي مقام وزارت جنگ نيز به رضاخان واگذار شد. به اين ترتيب با حمايت انگليسي ها، وي يك به يك پله هاي ترقي را پيمود و به تدريج به محكم كردن مواضع خود مشغول شد. اما در اين مسير رضا خان با حضور مبارزاني چون سيد حسن مدرس نمي توانست به جولان گسترده بپردازد. در دوره چهارم مجلس، رضاخان كه در مقام وزارت جنگ بود، كوشيد امور دفاعى و اقتصادى را هم در اختيار گيرد. مدرس در دوازدهم مهر 1301، در جلسه 148 دوره چهارم مجلس، نطقى عليه رضاخان ايراد كرد و بر بركناري او تاكيد نمود. طرح موهوم جمهورى خواهى نيرنگ ديگر رضاخان بود كه مدرس آن را ضد استقلال و هويت ايران و رهاورد تصميم انگلستان براى تمركز قدرت در شخص رضاخان خواند و در جهت نابودى‏اش گام برداشت. سرانجام گروهى از نمايندگان وابسته، به نيرنگ روى آوردند، مدرس را به بهانه آشتى با رضاخان در منزل قوام السلطنه نگاه داشتند و در غياب وى سردار سپه با 92 راى مثبت مجلسيان قدرت را به دست گرفت.

 
امتیاز دهی
 
 

  • ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

جدیدترین اخبار
>.
.
..
 
     
     
 
..
.
..
..
.
..
..
.
..